Önéletrajz – Kállay Mihály

Kállay Mihály | Önéletrajz | Kutatás | Publikációk | Oktatás
Kállay Mihály

 Személyes adatok

 • született: Budapest, 1974
 • nős, két gyermek

Tanulmányok, tudományos fokozatok

 • okleveles vegyész, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1998
 • PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2001, témavezető: Surján Péter
 • az MTA doktora, 2013
 • habilitáció, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014

Alkalmazás

 • 2002. január-2004. szeptember: posztdoktori munkatárs Jürgen Gauss csoportjában, Institut für Physikalische Chemie, Universität Mainz, Németország
 • 2004. október-2007. szeptember: tudományos munkatárs, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
 • 2007. október-2010. június: egyetemi adjunktus
 • 2010. július-2015. augusztus: egyetemi docens
 • 2015. szeptembertől: egyetemi tanár
 • 2007. októbertől: a Spektroszkópia Csoport vezetője
 • 2015. júliustól: tanszékvezető

Tudományos munkásság

 • elméleti kémiai módszerek fejlesztése: szemiempirikus módszerek, lokalizált közelítések, coupled-cluster és konfigurációs kölcsönhatás elmélet, analitikus deriváltak, multireferencia modellek, kvantumkémiai módszerek automatizált implementálása
 • elméleti kémiai módszerek alkalmazása: fullerének és fullerén nanostruktúrák; molekuláris tulajdonságok nagy pontosságú számítása; molekulák és gyökök termokémiája; légkörkémia; elektrongerjesztési, emissziós, rezgési, és NMR spektroszkópia

Kitüntetések

 • első helyezés a XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, 1997
 • Pro Scientia Aranyérem, 1997
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának kiváló hallgatója, 1998
 • a legjobb poszternek járó díj, European Summerschool in Quantum Chemistry, Riolo Terme, Italy, 2000
 • IBM-Zerner ösztöndíj, 41. Sanibel Szimpózium, St. Augustine, USA, 2001
 • OTKA posztdoktori ösztöndíj, 2004-2007
 • Bolyai ösztöndíj, 2007-2010
 • Starting Independent Research Grant, European Research Council (ERC), 2008-2013
 • Pungor Ernő díj, 2009
 • Medal of the International Academy of Quantum Molecular Science, 2009
 • MTA Lendület pályázat, 2013-2018

Oktatás

 • számítástechnika
 • elektronika és méréstechnika
 • kémiai anyagszerkezettan (a kvantummechanika és a kémiai anyagszerkezet-vizsgálati módszerek alapjai)
 • fizikai kémia (termodinamika, reakciókinetika, elektrokémia)

Publikációs tevékenység

 • 90 közlemény nemzetközi referált folyóiratokban, több, mint 2600 független hivatkozás
 • 1 egyetemi jegyzet társszerzője
 • 25 meghívott konferencia előadás