Hallgatóknak

A csoportunkban folyó kutatási témákhoz –  a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán és más karokon folyó képzésekhez kapcsolódóan – hallgatóinknak lehetőségük van csatlakozni.

Ez egyrészről az alaptanterven túli lehetőségeket (egyéni feladatok, TDK munkák) és a tanulmányok adott szintű befejezését (szakdolgozat, diplomamunka) foglalják magukban.

Amennyiben érdeklődik a kutatócsoportban folyó munkák iránt, a spektroszkópiai területek kapcsán Kubinyi Miklóst, kvantumkémiai területek kapcsán pedig Kállay Mihályt keresheti meg.