Kezdőlap

 Üdvözöljük a Spektroszkópia Csoport honlapján!

Egyetemünkön az ötvenes évek elejétől folynak spektroszkópiai és elméleti kémiai kutatások. A Spektroszkópia Laboratórium jelenlegi formájában oktatási és kutatási feladatok ellátására alakult a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara (VBK), valamint a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpontja között létrejött együttműködés keretében. A Laboratórium kutatási tevékenysége felöleli a fotofizika, a fotokémia és a fotobiológia területeinek jelenségeit, melyek vizsgálatára különféle optikai spektroszkópiai technikák (stacionárius abszorpciós- és fluoreszcencia spektroszkópia, CD-ORD spektroszkópia, lézeres villanófény fotolízis) állnak rendelkezésre. A Spektroszkópia Laboratóriumnak komoly hagyományai vannak az elméleti kémia számos területén, úgymint a magas szintű kvantumkémiai módszerek fejlesztése és alkalmazása, valamint az elméleti forgási-rezgési spektroszkópia. A laboratórium tagjai, egyetemi oktatóként az Egyetem Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékéhez tartoznak.