Oktatás

A csoportunkban folyó oktatás szervesen kapcsolódik a BME három szintű (BSc, MSc, PhD) képzéséhez a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon (VBK) és a Természettudományi Karon (TTK).
 
A VBK vegyészmérnök és biomérnök alapképzésében fizikai kémia tárgykörében oktatunk, ide értve az elméleti órákat (magyar és angol nyelven), az azokhoz tartozó mérnöki számításokat, és részt veszünk a fizikai kémia laboratóriumi elsajátítását célzó tárgyak oktatásában is laborgyakorlat vezetőként. A TTK fizikus alapképzésének kémia oktatási is a csoportunkban zajlik. A vegyészmérnöki képzés két specializációjához tartozó anyagtudományi vizsgálati módszerek oktatása, valamint a biomérnökök képzésében szintén két specializációhoz tartozóan méréstechnikai alapismereteket is oktatunk.
 
A VBK mesterképzésében vegyészmérnök és gyógyszermérnök hallgatók itt ismerkedhetnek a kémiai anyagszerkezettannal valamint a statisztikus termodinamikával. Szabadon felvehető tárgyként – nem csak a vegyészmérnökök számára – a csoportunkban folyik korrelációs módszerek oktatása is, amelyek a modern számításos kémia területén elengedhetetlen ismereteket nyújtanak a hallgatóknak.
 
Mind az alap- mind a mesterképzésben a hallgatóknak lehetőségük van a tanrendjükbe integrálható módon a csoportunkban folyó tudományos munkába bekapcsolódni, így TDK munkák, szakdolgozat- és diplomamunkák gyakorlatilag folyamatosan születnek a csoportunkban. Legjobb hallgatóinknak lehetőségük van a tudományos kutatásukat PhD hallgatóként tovább folytatni, az Oláh György Doktori Iskola programjához kapcsolódva. Ugyanígy, a kutatási munkánkba nem feltétlenül kapcsolódó hallgatók számára laboratóriumi gyakorlat keretében nagyműszeres mérési lehetőséget, valamint egyéni/önálló feladat elvégzésének a lehetőségét biztosítjuk.
 
A PhD képzés keretein belül csoportunkban folyik a fizikai kémia főtárgy keretén belül az optikai spektroszkópia oktatása is, amely a legmodernebb kutatási módszereket és eredményeket mutatja be a fiatal kutatóknak.