Kutatás – Kállay Mihály

Kállay Mihály | Önéletrajz | Kutatás | Publikációk | Oktatás

Kállay Mihály

Elméleti kémiai módszerek fejlesztése

  • coupled-cluster és konfigurációs kölcsönhatás közelítések elmélete és implementálása
  • analitikus deriváltak
  • multireferencia coupled-cluster modellek
  • kvantumkémiai módszerek automatizált implementálása

Elméleti kémiai módszerek alkalmazása

  • molekuláris tulajdonságok nagy pontosságú számítása
  • molekulák és gyökök termokémiája
  • légkörkémia
  • elektrongerjesztési, emissziós, rezgési és CD spektroszkópia