Nagy Péter – Kutatás

Nagy Péter | Önéletrajz | Kutatás | Publikációk | Oktatás

Elméleti kémiai módszerek fejlesztése

  • lokális közelítéseken alapuló korrelációs módszerek, pl. CCSD(T)
  • spektroszkópiai tulajdonságok pi-elektron módszerekkel, pl. Raman optikai aktivitás (ROA)

Elméleti kémiai módszerek alkalmazása

  • fullerének és szén nanocsövek ROA spektroszkópája
  • szerves reakciók mechanizmusvizsgáláta