Önéletrajz – Billes Ferenc

Billes Ferenc

Személyi adatok

 • Budapesten született, 1934-ben
 • nős

Tudományos minősítések

 • Okleveles vegyészmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, 1957
 • Egyetemi doktor (Dr. Techn.) Budapesti Műszaki Egyetem, 1963, témavezető: Varsányi György, egyetemi tanár
 • A kémiai tudomány kandidátusa, Magyar Tudományos Akadémia, 1969
 • A kémiai tudomány doktora, Magyar Tudományos Akadémia, 1992
 • Dr. Habil, Budapesti Műszaki Egyetem, 1994

Munkahely

1957 óta folyamatosan a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Kémia Tanszékén dolgozik. Időközben a névváltozások miatt a munkahely neve Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Fizikai Kémiai Laboratórium, Spektroszkópia Csoport.

Kutatómunka

 • Kísérleti rezgési spektroszkópia: infravörös és Raman spektroszkópia.
 • Különböző szintű kvantumkémiai módszerek alkalmazása a rezgési színképek értelmezésére.
 • Erre a célra a molekula kémiai környezetének figyelembe vevő kvantumkémiai módszerek alkalmazása is.
 • Számítógépi programok készítése a kvantumkémiai számítások eredményeinek feldolgozására, normálkoordináta analízis.
 • A kvantumkémiai módszerek alkalmazása vegyületek és vegyületcsaládok rezgési színképeinek és szerkezetének tanulmányozására, . A vizsgált vegyületek többek között perspektivikus gyógyszerként számba jöhető molekulák, biológiailag aktív vegyületek, optikai anyagok.

Tudományos együttműködés

 • Bécsi Műszaki Egyetem, Kémiai Technológiai és Analitikai Intézet (Ausztria)
 • Távoktatási Egyetem, Elméleti és Fizikai Kémiai Intézet, Madrid (Spanyolország)
 • „Babes-Bólyai” Egyetem, Biokémia és Biotechnológia Tanszék, Kolozsvár (Románia)
 • „P. J. Safarik” Egyetem, Analitikai Kémia Tanszék, Kassa (Szlovákia)

Kitüntetések és díjak

 • „Kiváló Munkáért” kitüntetés, Oktatási Minisztérium, 1979
 • „Kiváló Munkáért” kitüntetés, Oktatási Minisztérium, 1987
 • „GTE Egyesületi Érem”, Gépipari Tudományos Egyesület, 1993
 • „Pedagógus Szolgálati Emlékérem”, Oktatási Minisztérium, 1994
 • „Kiváló Egyesületi Munkáért” oklevél, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1999
 • „Nívódíj”, Magyar Kémikusok Egyesülete, 2004
 • „Török Tibor” emlékérem, Magyar Spektrokémiai Társaság, 2007
 • “Preisich Miklós” díj, Magyar Kémikusok Egyesülete, 2009
 • “80 év”, BME Vegyész- és Biomérnöki Kar, 2015

Tudományos társadalmi tevékenység

 • A Gépipari Tudományos Egyesület Színképelemző Szakbizottságának tagja, 1983-1994
 • A Magyar Kémikusok Egyesülete Spektrokémiai Társaságának vezetőségi tagja, 1994-2015. A Spektrokémiai Társaság elnöke 1996-1998.
 • Szakmai konferenciák szervezésében való részvétel.
 • Rendszeresen fekérik bírálni a nemzetközi szakmai folyóiratokban megjelent szakcikkak bírálatára (kb. évi 15-20 cikk)

Oktatási tevékenység

 • Fizika (mechanika, elektrodinamika)
 • Méréstechnika
 • Szabályozástechnika
 • Rezgési spektroszkópia
 • Jelenleg:
 • Kémiai anyagszerkezettan, angolul
 • Fizikai Kémia (termodinamika, reakciókinetika, elektrokémia), angolul

Közlemények

 • 105 közlemény referált folyóiratban
 • 65 hosszabb közlemény, nem referált konferencia és egyéb kiadványban
 • 17 felkért előadás
 • 17 egyetemi jegyzet
 • 2 könyvrészlet
 • 4 e-könyv (ebből 3 angolul)