László Krisztina Önéletrajz

SZEMÉLYI ADATOK:

Név: Nagyné László Krisztina
Beosztás:egyetemi tanár
Képzettség: okleveles vegyészmérnök, alkalmazott radiokémiai szakmérnök
Munkahely:BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
Tudományos fokozat:az MTA doktora (2006), Dr. habil (2007).
Honlap: http://www.fkt.bme.hu/~surf

NYELVTUDÁS:

angol felsőfok; orosz középfok (passzív)

FŐBB KUTATÁSI TERÜLET:

 • Nanopórusos rendszerek (elsősorban szenek) előállítása, jellemzése és módosítása;
 • Szén nanorészecskék társított rednszerekben: lágy gélek, fémorganikus térhálók (MOF-ok)
 • Szorbens – szorbátum kölcsönhatások konszolidált és lágy szorbenseken;
 • Szorpciós és felületkémiai tulajdonságok összefüggései
 • Számos hazai (OTKA, NKFP, TÁMOP, TéT) és európai projekt vezetője ill. résztvevője (JEP, FP7-SEC; FP7-PIRSES).

OKTATÁSI TERÜLETE:

 • Fizikai kémia
 • Felületek fizikai kémiája
 • Nem konvencionális anyagok
 • Radiokémia, Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

KÜLFÖLDI TAPASZTALATOK:

Vendégkutatóként dolgozott Németországban, az USA-ban, Japánban és Dél-Afrikában. PhD kurzust tartott a lublini Marie Curie-Sklodovska Egyetemen. Nemzetközi szakmai kapcsolatai igen kiterjedtek, pl. University of Brighton, UK; Royal Military School, Brüsszel, Belgium; University Grenoble Alpes, LIPhy, Franciaország; Shinshu University, Japán; Toyo University, Japán; Forschungszentrum Jülich, Németország; State University New York (SUNY), Syracuse, USA; Instituto Nacional del Carbón, CSIC Oviedo, Spanyolország; National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukrajna.

DÍJAK:

 • 2014 Fodor Lajos díj
 • 2001-2004 Széchenyi István Ösztöndíj
 • 2004 Erdey László díj
 • 1994 Rektori Dícséret
 • 1989 Miniszteri Dicséret
 • 1987 Kiváló dolgozó (BME)
 • 1985 Kiváló Feltaláló díj arany fokozat

JELENTÕSEBB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGEK:

 • MTA köztestületi tag
 • MTA Kolloidkémiai és anyagtudományi munkabizottság titkár 1993-2003
 • MTA Magyar Szinkrotron Bizottság tag
 • MKE Kolloidkémiai, Reológiai és Tribokémiai Szakosztály vezetőségi tag
 • MATE Összetételi és Környezetvédelmi Szakosztály elnök
 • BME Periodica Polytechnica Chemical Engineering – főszerkesztő
 • Nanomaterials and the Environment c. folyóirat szerkesztőbizottsági tag
 • International Association of Colloid and Interface Scientists (IACIS), a Council kooptált tagja
 • American Carbon Society tag

PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG:

Több, mint 120 cikk referált, magas hatástényezőjű nemzetközi folyóiratokban, 1 könyv (társszerző), 10 könyvfejezet, 4 szabadalom, közel 200 előadás nemzetközi konferenciákon. H-index 21, független hivatkozások száma: 1570 (WoS:1145). Az elmúlt 5 évben publikált közleményeinek összesített hatástényezője 155.170.