Kutatási témák

Kutatásainkban a következő rendszerek szintézisét, tulajdonságait és alkalmazási lehetőségeit vizsgáljuk:

  • Szén nanorészecskék (nanocső, grafén, grafén-oxid) felületkémiája
  • Szén aerogélek (térhálós polimer prekurzorok, fizikai és kémiai tulajdonságok hangolása)
  • Szénfelületek módosítása nitrogén beépítésével
  • Fémorganikus térháló (Metal Organic Framework, MOF) – nanoszén társított rendszerek
  • Szén alapú szorbensek
  • Szorbens – szorbátum kölcsönhatások konszolidált és lágy szorbenseken
  • Szorpciós és felületkémiai tulajdonságok összefüggései
  • Nanopórusos rendszerek előállítása, jellemzése és módosítása
  • Kristályos szén nanorészecskék – lágy gél kompozitok
  • Pórusos anyagok jellemzése (pl. BET felület, pórusméret eloszlás, sűrűség, jódszám, metilénkékszám)