Műegyetem
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
Kolloidkémia Csoport

Üdvözöljük a Kolloidkémia Csoport honlapján!

A kolloidokat a múlt század elején még úgy emlegették, mint az elhanyagolt dimenziók világát. Ma a klasszikus iparágak (pl. élelmiszer, gyógyszer, növény védőszer és kozmetikai) el sem képzelhetők kolloidok nélkül. Szerepük kiemelkedő a nanotechnológiában is, mert olyan anyagi halmazok előállításával és tulajdonságaival foglalkozik, amelyekben nanoléptékű diszkontinuitások vannak. A halmazokat felépítő kolloid részecskék (mikrofázisok, makromolekulák, micellák) mérete ugyanis 1 és 1000 nm közé esik.

Csoportunk feladata az, hogy megismertessük hallgatóinkkal a kolloidkémia alapjait, a legfontosabb kolloid rendszereket, és azok tulajdonságait, valamint rávilágítsunk a kolloidok hagyományos és nanotechnológiai szerepére. Szerteágazó kutatási tevékenységünk kiemelt területe a nanostrukturált határrétegekben végbemenő jelenségek tanulmányozása, valamint nanoszerkezetű vékony bevonatok előállítása és jellemzése gyakorlati alkalmazások számára (vízlepergető-, öntisztító-, reflexiómentesítő-, hatóanyag leadó rétegek, stb.).

A jellemzően 30-300 nm vastag bevonatok előállításánál (üveg, kvarc és szilícium felületeken) a nedves kémiai eljárásokat, a Langmuir-Blodgett és szol-gél technikát részesítjük előnyben. A főleg szilícium-dioxidból, cink-oxidból és titán-dioxidból felépülő rétegek szerkezetét, valamint optikai tulajdonságait UV-látható spektroszkópiai és pásztázó szögű reflektometriai módszerekkel tanulmányozzuk. A felületi tulajdonságokat és a réteg morfológiáját nedvesedés (peremszög) méréssel, atomi erők és pásztázó elektronmikroszkópiai módszerekkel jellemezzük.

Nano Excellent Center

(c) BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, Kolloidkémia Csoport, 2018